Grupy parafialne

Kościół w swej mądrości otwiera się na realizację różnych potrzeb społeczności, która zamieszkuje daną parafię.

KPK Kan. 528 – § 1. Proboszcz jest obowiązany zatroszczyć się o to, ażeby przybywającym w parafii głoszone było nieskażone słowo Boże. (…) Popiera też dzieła, poprzez które jest propagowany duch ewangeliczny, również w zakresie sprawiedliwości społecznej. (…) Wszelkimi siłami zabiega, korzystając także z pomocy wiernych, ażeby ewangeliczne orędzie dotarło również do tych, którzy przestali praktykować albo nie wyznają prawdziwej wiary.

Kan 529 § 2. Proboszcz uznaje i popiera własny udział wiernych świeckich w misji Kościoła, udzielając również poparcia ich stowarzyszeniom o celach religijnych. Współpracuje z własnym biskupem i diecezjalnym prezbiterium, zabiegając także o to, by wierni troszczyli się o parafialną wspólnotę, czuli się członkami zarówno diecezji, jak i Kościoła powszechnego, oraz uczestniczyli w rozwijaniu lub podtrzymywaniu tej wspólnoty.

Grupy parafialne są widzialnym znakiem żywego Kościoła, który działa poprzez małe wspólnoty. Celem funkcjonowania tych grup jest ubogacenie każdego z członków tej grupy, co powinno przełożyć się na ubogacenie całej wspólnoty parafialnej.

Proboszcz czy też inny kapłan sprawujący opiekę lub też prowadzący daną grupę jest określany mianem duszpasterza, który ma pod opieką „dusze parafian”, tak by nie wkradły się do niej nadużycia. (por. Kan 528 § 2)

W naszej wspólnocie parafialnej pw. Miłosierdzia Bożego funkcjonują następujące grupy parafialne:

 • Liturgiczna Służba Ołtarza:
  • Nadzwyczajny Szafarz Eucharystii;
  • Ministranci;
  • Organista & Schola.
 • Szkoła Nowej Ewangelizacji:
  • Szkoła Modlitwy – Efata.
 • Bractwo Szkaplerzne;
 • Róża Żywego Różańca;
 • Grupa AA.