Organista & Chór

Śpiew i muzyka są ściśle zespolone z czynnością liturgiczną. Kryteriami odpowiedniego wykorzystania śpiewu i muzyki w liturgii powinno być kierowane: zgodnością tekstów z doktryną katolicką – należy ją czerpać przede wszystkim z Pisma Św. i źródeł liturgicznych; pełne wyrazu piękno modlitwy; jedność muzyki; uczestniczenie zgromadzenia; bogactwo kulturowe Ludu Bożego oraz sakralny i uroczysty charakter celebracji. Kto śpiewa, ten się dwa razy modli – św. Augustyn (por. KKK 1156-1158, 1191).