Nadzwyczajny Szafarz Eucharystii

Zwyczajnym Szafarzem Eucharystii wedle przepisów kościelnych jest diakon, kapłan oraz biskup.

Mianem „Nadzwyczajny Szafarz” określa się osobę która w niektórych, specjalnych warunkach zastępuje lub pomaga w posłudze danego sakramentu.

KPK 910, § 2. Szafarzem nadzwyczajnym komunii świętej jest akolita oraz wierny, wyznaczony zgodnie z kan. 230, § 3, (red.) czyli Tam, gdzie to doradza konieczność Kościoła, z braku szafarzy, także świeccy, chociażby nie byli lektorami lub akolitami, mogą wykonywać pewne obowiązki w ich zastępstwie, mianowicie: posługę słowa, przewodniczyć modlitwom liturgicznym, udzielać chrztu a także rozdzielać Komunię świętą, zgodnie z przepisami prawa.

Obowiązki i prawa Szafarza Eucharystii:

  • pomoc kapłanowi podczas Eucharystii (np: udzielanie komunii św;, puryfikacja (czyli oczyszczenie naczyń liturgicznych);
  • prowadzenie nabożeństw z udzieleniem komunii św. (w wypadku braku kapłana);
  • prowadzenie nabożeństw z wystawieniem Najświętszego Sakramentu, bez możliwości błogosławieństwa NS;
  • w wyjątkowych sytuacjach za zgodą władz Kościelnych udzielanie „wiatyku” w domach u chorych.

W naszej parafii jako Nadzwyczajni Szafarze Eucharystii posługują następujące osoby:

  • Banbury:
    • Pan Henryk Wutke;
  • Rugby:

Otoczmy opieką duchową osoby które w tej formie świadczą naszej wspólnocie pomoc.