Podziękowania

W redagowaniu tekstów na tej witrynie zostały zaczerpnięte:

  • Benedykt XVI „Kompendium KKK” Kielce 2005 (ISBN 83-7742-251-3);
  • ks. Józef Orchowski „Święta Siostra Faustyna i Boże Miłosierdzie” Kraków 2015 (ISBN 978-83-932762-0-2);
  • ks. Zbigniew Zieliński (red.) „Bóg bogaty w miłosierdzie” Pelplin 2001 (ISBN 83-88487-72-8).